Рекламации

Поради типот на производи кој ги продаваме не можеме да вршеме рекламација доколку клиентот не е целосно задоволен со производот.

доколку производот е оштетен при испорака, истиот ќе биде заменет со нов по враќање на оштетената роба на наш торшок.